Over Livez

Zorg voor en met de buurt

Een coöperatie die vindt dat zorg anders kan

LIVEZ is een coöperatie die vindt dat zorg anders kan. Voor en met de buurt willen we zorgen dat buurtbewoners hun vertrouwde omgeving niet hoeven te verlaten als ze een zorgbehoefte ontwikkelen. Op de Boomgaardsite willen we dit voor de eerste keer realiseren. We bouwen woongelegenheden die zich aanpassen aan de toekomstige zorgbehoeften van de buurt en werken samen met de buurt aan een divers en sterk sociaal weefsel.

Gesteund door

Vragen over dit vernieuwende zorgmodel?