De Boomgaard - Kessel-lo

door Livez - Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg. Dwars doorheen de zorgmuren, voor / in / met de buurt

Voor buurtbewoners

Wat kan dit project voor jou betekenen? En omgekeerd?

Voor zorgverleners

Hoe kan je als zorgverlener deel uitmaken van dit project?

Voor iedereen

Wat is buurtgerichte zorg? Hoe kan je hiermee zelf aan de slag?

15 april 2024
De Tijd: "Zorgen voor elkaar moet weer normaal worden".

Een warm artikel in de Tijd: Hoe voorkomen we dat ouderen naar een woonzorgcentrum moeten?

9 april 2024
Standaard: "In Kessel-Lo komt een echt zorgzame buurt"

Mooie reportage in de Standaard. Weg met het hokjesdenken, in Kessel-Lo komt een echt zorgzame buurt

Binnenkort op de agenda

05/08/2024 Soepclub
05/08/2024 Voedselteam

Over het project

De Boomgaard is een initiatief van De Wissel, De Wingerd, Oostrem, Zorg Leuven en het Stadsmakersfonds. Zij richtten de coöperatie met sociaal oogmerk LIVEZ (Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg) op.

LIVEZ kijkt op een radicaal andere manier naar zorg en ondersteuning. De Boomgaard Kessel-Lo fungeert als pilootproject.

Pancarte in tuin

Over zorg voor, in en met de buurt

In plaats van burgers in gespecialiseerde instellingen te sorteren op basis van een specifieke problematiek of aandoening, wil LIVEZ zorg lokaal organiseren met behoud van het opgebouwde natuurlijke, sociale netwerk.

LIVEZ wil op die manier buurten creëren met een hoge hospiscore: de mate waarin een buurt in staat is om personen met een verhoogde kwetsbaarheid of ondersteuningsnood lokaal op te vangen zonder dat zij hun buurt moeten verlaten.

Maquette van de site