Mario Vanhaere, directeur Oostrem

Mario Vanhaere, directeur Oostrem
12 juni 2023

De samenwerking van Oostrem met de lokale energiecoöperatie zorgt voor een win-win oplossing. We zitten ook in een innovatief project ‘De Boomgaard’ (CV LIVEZ), waar we samen met andere zorgpartners een geïntegreerd concept voor buurtzorg willen bouwen. Daar is het idee geopperd om een warmtenet te ontwikkelen voor zowel de 2 zorgwoningen op de site als voor de hele buurt. In zo’n collectieve oplossingen geloven we en ECoOB is dan voor ons opnieuw de ideale partner om dat idee mee uit te werken.

> Lees het volledige interview op blz 28 in RectoVerso mei 2023 (Recto/Verso is een productie van Verso, de
Vereniging voor Social Profit Ondernemingen. Het magazine verschijnt twee keer per jaar.)