Koen Wuyst, algemeen directeur Zorg Leuven

Koen Wuyst, algemeen directeur Zorg Leuven
14 december 2022

Wij, Zorg Leuven, focussen liever op buurtgericht werken, dat wil zeggen dat we in eerste instantie kijken naar de noden of verlangens van de beoogde buurt – onze doelgroep – en in functie daarvan een of andere werkzaamheid op poten zetten. Het project van De Boomgaard is a.h.w. een schoolvoorbeeld van deze visie: de doelgroep bestaat uit mensen met een handicap, jongeren in problemen, personen met dementie of senioren in het algemeen en voor die diversiteit aan cliënten wil men een woonsite verwezenlijken waar elkeen zo goed en zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Het zit in ons DNA om over verschillende sectoren heen te werken: kinderen en jongeren, ouderen en gezinnen. Jan Vanwezer, Mario Vanhaeren en Luc Deneffe vonden het dus aangewezen Zorg Leuven te betrekken in het LIVEZ project. En wij gingen in op hun vraag.

> lees het interview integraal zoals het verscheen bij De Wingerd