Kandidaat erfpachter De Boomgaard

Kandidaat erfpachter De Boomgaard
30 september 2021

Kandidatuur van zorginitiatief LIVEZ (De Wissel, De wingerd, Oostrem, Zorg Leuven en Stadsmakersfonds) ondersteund door Miss Miyagi voor de projectoproep van AGSL inzake het collectief woonproject, gelegen wilselsesteenweg 70 + genadeweg, 3010 leuven wordt ingediend.

Projectdossier De Boomgaard (pdf)