De coöperatie LIVEZ werd opgericht

De coöperatie LIVEZ werd opgericht
12 april 2022

LIVEZ staat voor Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg. Dwars doorheen de zorgmuren, voor / in / met de buurt. Deze coöperatie komt er o.m. om een erfpachtovereenkomst met de stad Leuven (AGSL) af te sluiten voor de ontwikkeling van het buurtgericht woonproject De Boomgaard Kessel-Lo. De volgende jaren zullen er aan de Wilselsesteenweg, Kessel-Lo verschillende woon-eenheden gebouwd worden voor ouderen, personen met een beperking en kwetsbare jongeren en gezinnen. Daarnaast moet De Boomgaard uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurt. Binnenkort wordt er al een tijdelijke invulling gegeven aan deze site.

LIVEZ werd opgericht door Oostrem, De Wingerd, De Wissel en het Miss Miyagi Fonds, in unieke samenwerking met Zorg Leuven.

Coöperatieve Vennootschap LIVEZOndernemingsnummer 0784.861.444